Østerild Fjernvarme

Du er her: Forside Spareråd Sådan beregner du afkøling

Sådan beregner du afkøling

På nogle varmemålere kan man se, hvad den aktuelle afkøling ligger på. Med det giver et falsk billede af, hvordan det ser ud over en længere periode.

For at få et korrekt indtryk af ens afkøling , kan man udregne " den gennemsnitlige afkøling" f.eks. over et år.

Resultatet er et udtryk for, hvor mange grader (EC), afkølingen i gennemsnit har været.

Det kan du så sammenholde med dette eksempel - og husk, at jo højere tallet er, jo bedre!

Beregning
Den gennemsnitlige afkøling beregnes ved at dividere periodens målte energiforbrug med periodens kubikmeterforbrug ganget med den for måleenheden gældende faktor.

Hent denne side i PDF format for at se beregningsformlen for den gennemsnitlige afkøling.

Tekst og illustration fra FIF Marketings folder "Hold hus med fjernvarmen - Råd og vejledning"